Miclovi jsou prkna tvarovou konstantou, základní autoritou, o kterou lze opřít nejen obrazovou kompozici, ale i celý lidský život. Prkna tu nejsou žádná fata morgána, ale realitou a základem života, přirozenou autoritou a součástí umělcovy osobnosti.

Vlasta Čiháková-Noshiro